Bionicum
Koagulologia
Immunologia Immunologia
Próżniowy system pobierania krwi Próżniowy syst.
pobierania krwi
Biologia molekularna Biologia molekularna
Sepsa Sepsa
Life Science Life Science
Perinatologia
Perinatologia
Neonatologia
Mikrobiologia Mikrobiologia
Zawał serca


Renesa

Bionicum przedstawia światową nowość w kardiologii - szybkie testy zawału mięśnia sercowego produkowane przez niemiecką firmę Renesa wykrywające najwcześniejszy biomarker zawału serca h-FABP (heart-type Fatty Acid Binding Protein) czyli sercowe białko wiążące kwasy tłuszczowe. H-FABP pojawia się we krwi i może być wykrywane już po 30 minutach od rozpoczęcia symptomów niedokrwienia. Utrzymuje się we krwi do 24 godzin.

Dostarczając wiarygodnego wyniku w ciągu pierwszej - decydującej - godziny biomarker h-FABP wypełnia lukę diagnostyczną. Tradycyjne testy dają wiarygodny rezultat dopiero po 3 do 6 godzin. Tylko wczesna i wiarygodna diagnoza umożliwia natychmiastowe i właściwe leczenie zawału. Może to również zmniejszyć stopień uszkodzenia mięśnia sercowego u wielu pacjentów.

Testy dostępne są w dwóch wersjach: "H-FABP" do wykrywania h-FABP oraz "COMBI" do wykrywania h-FABP i troponiny I.

Dzięki testom firmy Renesa można podjąć niezwłocznie akcję ratunkową.

Pełna informacja o sposobie użycia testów znajduje się poniżej w plikach pdf do pobrania.
h-FABP
Combi

Informacja na temat pomiaru ilościowego markerów h-FABP i cTnI znajduje się poniżej w pliku pdf do pobrania.
Czytnik R1

Wykaz publikacji znajduje się poniżej w pliku pdf do pobrania. Piśmiennictwo

Prosimy skorzystać z informacji o firmie i jej innowacyjnych testach na portalu Renesa: http://www.renesa.de

Bionicum Sp. z o.o., ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
tel./fax: 0 22 840 66 99;
tel. Kom.: 605581300
e-mail: bionicum@bionicum.com.pl