Bionicum
Koagulologia
Immunologia Immunologia
Próżniowy system pobierania krwi Próżniowy syst.
pobierania krwi
Cytometria przepływowa nanocząstek Cytometria przepływowa nanocząstek
Life Science Life Science
Perinatologia
Perinatologia
Neonatologia
Mikrobiologia Mikrobiologia
Medycyna regeneracyjna Medycyna regeneracyjna


T-TAS Total Thrombus-formation Analysis System

T-TAS® Total Thrombus-formation Analysis System

System T-TAS® opracowany przez japońską firmę Zacros. T-TAS® służy do badania układu hemostazy z wykorzystaniem techniki microchipu. System analizuje proces tworzenia skrzepliny w warunkach pół-fizjologicznych, w przepływie krwi przez sztuczne naczynia krwionośne w dwóch typach microchipów pokrytych materiałem biologicznym. T-TAS® jest jedynym na rynku urządzeniem dającym całościową analizę hemostazy czyli aktywowanych płytek z osoczowym układem krzepnięcia i fibrynolizy. T-TAS® to nowatorski układ monitorowania, umożliwiający wybór najkorzystniejszych terapii dla pacjentów wymagających leczenia przeciwpłytkowego, przeciwzakrzepowego czy trombolitycznego.

Fujimori Kogyo: http://www.t-tas.info/

T-TAS Total Thrombus-formation Analysis System
VerifyNow

VerifyNow® to pierwszy, prosty i dokładny system pomiaru indywidualnej odpowiedzi na działanie trzech klas leków przeciwpłytkowych. Uwzględnia wszystkie główne leki przeciwpłytkowe, w tym kwas acetylosalicylowy (aspirynę), inhibitory P2Y12 jak klopidogrel (np. Plavix®), prasugrel (np. Effient®) i ticagrelor oraz inhibitory GP IIb/IIIa (np.: ReoPro®, Integrilina® i Aggrastat®). Ocena agregacji płytek odbywa się na podstawie stopnia przenikalności światła przez pomiar in vitro agregacji płytek w próbce krwi eksponowanej na określonego agonistę. Pomiar oparty jest na zasadzie agregacji optycznej i dobrze koreluje z tą metodą.

Cechy systemu VerifyNow®

 • Wyjątkowo prosty w obsłudze aparat Point-of-Care
 • Nie wymaga specjalistycznego szkolenia
 • Małe wymiary (25 x 25 x 20 cm) i mała waga ( 2 kg)
 • Krótki czas oczekiwania na wynik - do 5 min
 • Pojedyncze jednorazowe zestawy testowe na każdą klasę leków przeciwpłytkowych
 • Zestawy testowe pakowane pojedynczo gotowe do użycia
 • Temperatura przechowywania testów od +2°C do 25°C
 • Materiał próbki - pełna krew w objętości 2 mL

Przyłóżkowy system VerifyNow® stanowi cenne narzędzie wsparcia lekarzy w podejmowaniu świadomych decyzji w terapiach będących rutynowym postępowaniem dla milionów pacjentów otrzymujących leczenie przeciwpłytkowe.

AccumetricsHART

Produkty brytyjskiej firmy Hart Biologicals są wytwarzane w oparciu o technologię krzepnięcia pełnej krwi lub osocza jak też agregację osocza bogatopłytkowego i pełnej krwi.
Hart Biologicals jest liderem w diagnostyce i monitorowaniu odpowiedzi na leczenie warfaryną. Jest dostawcą kompletnych usług dla działu patologii brytyjskiego NHS.
W katalogu produktów znajdują się m.in. :
osocza ubogoczynnikowe
Factor II Deficient
Factor V Deficient
Factor VII Deficient
Factor VIII Deficient with 'depleted von Willebrand factor'
Factor VIII Deficient with 'normal von Willebrand factor'
Factor IX Deficient
Factor X Deficient
Factor XI Deficient
Factor XII Deficient

zestawy diagnostyczne
HART Protein C Clotting Kit
Manchester Capillary Prothrombin Time Test Kit
INR Verify Set
Capillary Precision control - normal
Capillary Precision control - level l
Capillary Precision control - level 2
CPC Control Plasma (Coumarin)
INR Correction Kit

osocza standardowe i kontrolne
Precision Control Plasmas
Reference Plasma and Controls
Heparin Control Plasmas
D-Dimer Control Plasmas
Lupus Anticoagulant Control Plasmas
Coumarin Control Plasmas
Activated Protein C (APC) Control Plasmas
von Willebrand Protein Control Plasmas
Homocysteine Control Plasmas
Corgenix

 • Diagnostyka immunologiczna w chorobach sercowo-naczyniowych

Oporność na leczenie przeciwpłytkowe aspiryną.

Test AspirinWorks® Urinary 11-dehydrothromboxane B2 ELISA to laboratoryjny test mierzący funkcje płytek krwi in vitro. Test immunologiczny do pomiaru poziomu tromboxanu B2 ( 11-d TxB2) w próbce moczu. 11-d TxB2 jest metabolitem swoistego dla płytek tromboxanu A2. Podwyższona wartość 11-d TxB2 wskazuje na hamowanie aktywności płytek i pojawia się w skutecznej terapii aspiryną. Jak wykazały liczne badania nawet kilkadziesiąt procent pacjentów nie odnosi korzyści z przyjmowania aspiryny ma zwiększone ryzyko zawału serca i śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych. Zjawisko to potocznie nazywane jest aspirynoopornością. Zestaw certyfikowany CE IVD i FDA. Więcej informacji jest dostępnych na zapytanie w Bionicum i na portalu producenta testu www.aspirinworks.com

Czynniki ryzyka zakrzepicy u pacjentów z układowymi chorobami autoimmunologicznymi

Zestawy ELISA do wykrywania w surowicy lub osoczu kompleksów krążących formowanych w interakcji utlenionego cholesterolu LDL (oxLDL) z glikoproteiną B2.
AtherOx™oxLDL-B2GP1 antigen complex
Anti-AtherOx™IgG anti-oxLDL-B2GP1 antibody
Anti-AtherOx™IgM anti-oxLDL-B2GP1 antibody

 • Testy koagulologiczne

Typu REAADS w technice ELISA:
Factor II Deficient Protein C Antigen, Protein S Antigen, Monoclonal Free Protein S, von Willebrandt
Factor Antigen, von Willebrandt Factor Activity, Collagen Binding Assay,

 • Zestawy REAADS do oznaczeń metodą ELISA przeciwciał antyfosolipidowych:

IgG/IgM anti-Cardiolipin, IgA- anti-Cardiolipin,
IgG/IgM anti-Phosphatidylserine, IgA- anti-Phosphatidylserine,
IgG anti-B2 Glycoprotein 1, IgM anti-B2 Glycoprotein 1, IgA anti-B2 Glycoprotein 1,
IgG anti-Prothrombin, IgM anti-Prothrombin

Link do Corgenix
http://www.corgenixonline.com/Products.aspxChromogenix

Specjalistyczne odczynniki do wykrywania zaburzeń krzepnięcia krwi firmy CHROMOGENIX pioniera w dziedzinie technologii analitycznych opartych o substraty chromogenne.

Najwyższej jakości odczynniki do oznaczania:
AT, AT III, APC R, APC RV, APC R V-S, Factor Xa, Factor VII, Factor VIII, Heparin, Plasminogen, Plasmin inhibitor, Protein C, Protein S free,
w następujących zestawach:
COAMATIC
Nowoczesne techniki automatyczne z aplikacjami do większości analizatorów.
COATEST
Innowacyjne i dobrze udokumentowane produkty z licznymi aplikacjami do dużych analizatorów automatycznych.
COALIZA
Kompletne zestawy w metodzie ELISA do oznaczania antygenów.
Substraty chromogenne :

S-2222, S-2238, S-2251, S-2302, S-2288, S-2366, S-2765, S-2403.

www.chromogenix.com

Bionicum Sp. z o.o., ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
tel./fax: 0 22 840 66 99;
tel. Kom.: 605581300
e-mail: bionicum@bionicum.com.pl