Bionicum
Koagulologia
Immunologia Legionella
Próżniowy system pobierania krwi Próżniowy syst.
pobierania krwi
Cytometria przepływowa nanocząstek Cytometria przepływowa nanocząstek
Life Science Life Science
Perinatologia
Perinatologia
Neonatologia
Mikrobiologia Mikrobiologia
Medycyna regeneracyjna Medycyna regeneracyjna


T-TAS Total Thrombus-formation Analysis System

T-TAS® Total Thrombus-formation Analysis System

System T-TAS® opracowany przez japońską firmę Fujimori Kogyo to system do całościowej i ilościowej analizy tworzenia się czopu płytkowego lub zakrzepu w warunkach pół-fizjologicznych, w przepływie krwi przez sztuczne naczynia krwionośne (mikrokapilary) umieszczone w testach. Mikrokapilary opłaszczone są odpowiednio kolagenem (test PL) lub kolagenem i tromboplastyną tkankową (test AR lub test HD).

T-TAS Total Thrombus-formation Analysis System

T-TAS Total Thrombus - użyteczność systemu

Fujimori Kogyo: http://www.t-tas.info/,    Ulotka do pobrania pdf,    Piśmiennictwo do pobrania pdf
Genomadix Inc.

VerifyNow

System Spartan Cube CYP2C19 to przyłóżkowy analizator genomowego DNA.

Próbki z policzka są pobierane nieinwazyjnie za pomocą systemowych wymazówek i umieszczane w jednorazowych kartridża. Analizator automatycznie wykonuje izolację, amplifikację i detekcję DNA w materiale próbki dając wynik testu w czasie do 50 minut.

System Spartan Cube jest platformą do jakościowej identyfikacji in vitro genotypów CYP2C19 *2,*3 oraz *17. Wynik genotypowania CYP2C19 umożliwia personalizowanie leczenia farmakologicznego do genotypu pacjenta, co znacząco wpływa na efektywność terapii, minimalizację działań niepożądanych oraz redukcję kosztów.

Badanie CYP2C19 - Możliwość poprawy opieki nad pacjentem do pobrania pdf
HART

Produkty brytyjskiej firmy Hart Biologicals są wytwarzane w oparciu o technologię krzepnięcia pełnej krwi lub osocza jak też agregację osocza bogatopłytkowego i pełnej krwi.
Hart Biologicals jest liderem w diagnostyce i monitorowaniu odpowiedzi na leczenie warfaryną. Jest dostawcą kompletnych usług dla działu patologii brytyjskiego NHS.
W katalogu produktów znajdują się m.in. :
osocza ubogoczynnikowe
Factor II Deficient
Factor V Deficient
Factor VII Deficient
Factor VIII Deficient with 'depleted von Willebrand factor'
Factor VIII Deficient with 'normal von Willebrand factor'
Factor IX Deficient
Factor X Deficient
Factor XI Deficient
Factor XII Deficient

zestawy diagnostyczne
HART Protein C Clotting Kit
Manchester Capillary Prothrombin Time Test Kit
INR Verify Set
Capillary Precision control - normal
Capillary Precision control - level l
Capillary Precision control - level 2
CPC Control Plasma (Coumarin)
INR Correction Kit

osocza standardowe i kontrolne
Precision Control Plasmas
Reference Plasma and Controls
Heparin Control Plasmas
D-Dimer Control Plasmas
Lupus Anticoagulant Control Plasmas
Coumarin Control Plasmas
Activated Protein C (APC) Control Plasmas
von Willebrand Protein Control Plasmas
Homocysteine Control PlasmasChromogenix

Specjalistyczne odczynniki do wykrywania zaburzeń krzepnięcia krwi firmy CHROMOGENIX pioniera w dziedzinie technologii analitycznych opartych o substraty chromogenne.

Najwyższej jakości odczynniki do oznaczania:
AT, AT III, APC R, APC RV, APC R V-S, Factor Xa, Factor VII, Factor VIII, Heparin, Plasminogen, Plasmin inhibitor, Protein C, Protein S free,
w następujących zestawach:
COAMATIC
Nowoczesne techniki automatyczne z aplikacjami do większości analizatorów.
COATEST
Innowacyjne i dobrze udokumentowane produkty z licznymi aplikacjami do dużych analizatorów automatycznych.
COALIZA
Kompletne zestawy w metodzie ELISA do oznaczania antygenów.
Substraty chromogenne :

S-2222, S-2238, S-2251, S-2302, S-2288, S-2366, S-2765, S-2403.

Bionicum Sp. z o.o., ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
tel. biuro: +48 605 581 300
e-mail: bionicum@bionicum.com.pl