Bionicum
Koagulologia
Immunologia Immunologia
Próżniowy system pobierania krwi Próżniowy syst.
pobierania krwi
Cytometria przepływowa nanocząstek Cytometria przepływowa nanocząstek
Life Science Life Science
Perinatologia
Perinatologia
Neonatologia
Mikrobiologia Mikrobiologia
Medycyna regeneracyjna Medycyna regeneracyjna

Scinus

Bioreaktor w innowacyjnej technologii 3D do ekspansji komórek macierzystych - Scinus Cell Expansion System

System skonstruowany do zdecentralizowanego wytwarzania w dużej skali produktów do terapii komórkowych w warunkach GMP.

 • Zamknięty system bioreaktora, z użyciem oprzyrządowania analogicznego jak w transfuzjologii i transplantologii
  • Zredukowane ryzyko kontaminacji
  • Brak konieczności pomieszczeń czystych klas A&B
 • Jednostopniowy proces:
  • Bez pre-pasażowania
  • Objętość ekspansji od 80 mL do 1,3 L
  • Kontrolowane pH, DO i temperatura
  • Pomiar online biomasy
  • Zbiór do 2 miliardów hMSCs
  • System nieinwazyjnego pobierania próbek w trakcie ekspansji
 • Obniżone koszty:
  • Mniej pożywek
  • Mniej pracy operatora
 • Wysoka jakość komórek MSC udowodniona w badaniach
 • W opiniach ekspertów międzynarodowych jest to obecnie jedyny dostępny na rynkach światowych system do wytwarzania w dużej skali komórek macierzystych do terapii klinicznych.

Ulotka do pobrania pdf.

http://scinus.com/

Bioreaktor w innowacyjnej technologii 3D - Scinus Cell Expansion System

Ponadto w ofercie Bionicum znajduje się szeroka gama materiałów zużywalnych, podłoży hodowlanych i testów do hodowli eksperymentalnych i klinicznych.

Bionicum Sp. z o.o., ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
tel./fax: 0 22 840 66 99;
tel. Kom.: 605581300
e-mail: bionicum@bionicum.com.pl