Bionicum
Koagulologia
Immunologia Legionella
Próżniowy system pobierania krwi Próżniowy syst.
pobierania krwi
Cytometria przepływowa nanocząstek Cytometria przepływowa nanocząstek
Life Science Life Science
Perinatologia
Perinatologia
Neonatologia
Mikrobiologia Mikrobiologia
Medycyna regeneracyjna Medycyna regeneracyjna

Testy do badań przesiewowych firmy ZenTech, w tym testy PCR SMA.ZenTech

Przesiewowe badania prenatalne

www.zentech.be

Wspólnie z belgijską firmą ZenTech proponujemy T21 Soft - kompletny program prenatalnej, bezinwazyjnej oceny ryzyka wystąpienia wad genetycznych: trisomii 21 (Zespół Downa), trisomii 18 (Zespół Edwardsa) i defektu cewy nerwowej (NTDs).
T21 Soft został zaprojektowany do współpracy z każdym systemem analitycznym służącym do ilościowego pomiaru parametrów biochemicznych AFP, free β-hCG, Total HCG, free E3 i PAPP-A w surowicy lub suchej próbce krwi (DBS) w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tzn. od 9 do 24 tygodnia.
ZenTech zapewnia komplet odczynników linii ELIZEN, dla których dokonano ewaluacji ryzyka. Baza danych odniesienia opiera się na medianach normalnej populacji w zależności od użytych zestawów odczynników.

W I trymestrze ciąży ( od 9 do 13 tygodnia) badanie biochemiczne obejmuje pomiar ilościowy dwóch markerów (tzw. test podwójny) w diagnostyce T21:
- free Β-hCG
- PAPP-A
W II trymestrze ciąży (od 14 do 24 tygodnia) badanie biochemiczne obejmuje tzw. test potrójny czyli pomiar ilościowy trzech markerów w diagnostyce T21, T18 :
- AFP
- total hCG
- free estriol (uE3)
oraz AFP do oceny ryzyka NTDs.

Wyniki badań biochemicznych oraz rezultaty pomiarów ultrasonograficznych grubości przezierności karkowej (NT) i wieku ciążowego analizowane są przez program komputerowy T21 Soft.
ZenTech we współpracy z naukowcami z ośrodka badań genetycznych uniwersytetu w Liège (Belgia) opracowało T21 Soft z zastosowaniem najnowszej metodologii statystycznej i ponad piętnastoletniego doświadczenia w wykrywaniu wad genetycznych.
Oferowany przez ZenTech otwarty system badań biochemicznych ELISA jest dostępny dla każdego laboratorium diagnostycznego a program T21 Soft może stosować szerokie grono lekarzy specjalistów w swoich gabinetach. Próbki do badań mogą być pobierane w gabinecie lekarza i przesyłane do laboratorium zarówno w tradycyjnej probówce jak i na suchej bibule w technice DBS (Dried Blood Spots).
T21 Soft posiada dwa różne punkty odcięcia dla oceny ryzyka zespołu Downa:
ryzyko 1/250 korespondujące a priori z ryzykiem dla kobiety w wieku 38 lat
ryzyko 1/350 korespondujące a priori z ryzykiem dla kobiety w wieku 35 lat
ryzyko NTDs 2,5 MOM.
Każdy indywidualny raport zawiera oddzielne ryzyko odpowiednio do:
wieku matki, wyników biochemii I trymestru 1T, II trymestru 2T i przezierności karkowej NT lub ryzyko kombinowane
1T + NT
2T + NT
1T + 2T
1T + 2T + NT.
Komentarz końcowy jest oparty o wyniki kombinowanego ryzyka jeżeli takie występuje.

Produkty do diagnostyki prenatalnej ZenTech objęte są kontrolą międzynarodową w brytyjskim programie NEQAS.

T21 Soft wykazuje bardzo wysoką trafność oceny ryzyka dzięki:
- najwyższej jakości testów biochemicznych,
- uwzględnieniu regionalnej epidemiologii
- włączeniu do wnioskowania wielu czynników ryzyka - wiek matki, ciąża mnoga, cukrzyca,
palenie papierosów, masa ciała matki, pochodzenie etniczne,
- zaawansowanym metodom wnioskowania statystycznego.

Ulotka do pobrania w pdf.: pierwszy trymestr, drugi trymestr.

Wersja demo oprogramowania T21 Soft dostępna na życzenie.


Badania przesiewowe noworodków

www.zentech.be

Proponujemy zestawy diagnostyczne firmy ZenTech do rutynowych badań przesiewowych noworodków z użyciem techniki pobrania suchej próbki krwi (DBS) na bibułę.

W niedoborach endokrynologicznych: TSH i 17 OH-P - testy metodą ELISA.

W niedoborze dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej G6-PD oraz we wrodzonych zaburzeniach metabolizmu węglowodanów i aminokwasów:
TOTAL GALACTOSE, PKU i MSUD - testy metodą kolorymetryczną.

Wszystkie testy posiadają certyfikat CE IVD.Bionicum Sp. z o.o., ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
tel. biuro: +48 605 581 300
e-mail: bionicum@bionicum.com.pl